ბმულები

ცხელი ხაზი

სს “კახეთის ენერგოდისტრიბუცია”

საკონტაქტო ინფრომაცია

©KED all Rightes Reserved

კომპანიის სიახლე

©KED all Rightes Reserved

   ქ. ლაგოდეხს და მიმდებარე სოფლებს ელექტროენერგია შეეზღუდება

03.11.2015

,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ ქ/ს ,,ლაგოდეხში" 3 ნოემბერს 35 კვ-იანი ზეთიანი ამომრთველების საკონტაქტო სისტემების შეკეთებას გეგმავს. ამასთან დაკავშირებით ენერგომომარაგება შეეზღუდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში იმ აბონენტებს, რომლებიც კვებას აღნიშნული ქვესადგურიდან იღებენ. 11:00 -დან 15:00 სთ-მდე ენერგომომარაგება შეუწყდება ქ. ლაგოდეხს და მიმდებარე სოფლებს: შრომას, მაწიმს და კავშირს.

სამუშაოების დასრულებისთანავე ქსელიდან გათიშულ აბონენტებს ენერგომომარაგება აღუდგება.