ბმულები

ცხელი ხაზი

სს “კახეთის ენერგოდისტრიბუცია”

საკონტაქტო ინფრომაცია

©KED all Rightes Reserved

კომპანიის სიახლე

©KED all Rightes Reserved

მთავარი კომპანიის შესახებ ინფორმაცია მომხმარებლისათვის ელექტროენერგიით მომარაგება საკონტაქტო ინფრომაცია

    

 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის რამდნიმე სოფელს ენერგომომარგება შეეზღუდება

17 ივნისი

სს,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" ქ/ს ,,ქოდალოში" დიაგნოსტიკურ გაზომვებს გეგმავს. აღნიშნულიდან გამომდინარე 17 ივნისს 12:00-დან 14:00 სთ-მდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდება სოფლებს: არაშენდას, დარჩეთს, ქოდალოს, მელაანს და ჩალაუბანს.

სამუშაოების დასრულებისთანავე ქსელიდან გათიშულ სოფლებს ენერგომომარაგება აღუდგება.