ბმულები

ცხელი ხაზი

სს “კახეთის ენერგოდისტრიბუცია”

საკონტაქტო ინფრომაცია

©KED all Rightes Reserved

კომპანიის სიახლე

©KED all Rightes Reserved

მთავარი კომპანიის შესახებ ინფორმაცია მომხმარებლისათვის ელექტროენერგიით მომარაგება საკონტაქტო ინფრომაცია

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფ.პატარძეულს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება.


საგარეჯო.16.04.2015.


,,
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა   ქ/სადგურ ,,პატარძეულში“  35/10 კვ-იან ტრანსფორმატორში 16 აპრილს, 12:00 -დან 16:00 სთ-მდე   დიაგნოსტიკურ გაზომვებს გეგმავს. აღნიშნულიდან გამომდინარე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფ.პატარძეულს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეუწყდება.
 
სამუშაოების დასრულებისთანავე ქსელიდან გათიშულ  პატარძეულში ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.

 

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტს 7 საათით ელ.ენერგია შეეზღუდება

ლაგოდეხი. 16.04.2015.

,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 35 კვ-იან ელექტროგადამცემ ხაზზე ხეების გადაბელვის სამუშაოებს განახორციელებს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, უსაფრთხოების ნორმების დაცვის მიზნით, 16 აპრილს 11:00 -დან 18:00 სთ-მდე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტს ენერგომომარაგება შეუწყდება.

გადაბელვის სამუშაოების დასრულებისთანავე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ენერგო მომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.

 

ყვარლის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელს ელექტროენერგიის მიწოდება  დროებით შეეზღუდება.

ყვარელი. 17.04.2015.

,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა” 35 კვ-იან ელექტროგადამცემ ხაზში დაზიანებული  სადენის აღდგენის სამუშაოებს შეასრულებს. აღნიშნულიდან გამომდინარე 17 აპრილს 12-დან 15 სთ-მდე ქსელიდან გაითიშება  სოფლები: შილდა, ენისელი, საბუე, ალმატი და გრემი.

სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისთანავე აღნიშნულ სოფლებში ენერგომომარაგება აღდგება.

 

 

ქ. ახმეტას და  მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელს ელექტროენერგიის მიწოდება ნახევარი საათით შეეზღუდება.

ახმეტა. 17.04.2015.

,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მიერ ფიდერზე ,,ზ.ალვანი“ პროფილაქტიკური სამუშაოების ჩატარებასთან დაკავშირებით 17 აპრილს

12:00 -დან 12:30 სთ-მდე ელექტროენერგია შეუწყდება ქ. ახმეტას  

12:30-დან 13:00 სთ-მდე  სოფლებს: ზ.ალვანს, ქვ.ალვანს, მაღრაანს, ბაბანეურს და ფიჩხოვანს.

13:00-დან 13:30 სთ-მდე  სოფ: მატანს

13:30-დან 14:00-სთ-მდე  პანკისის ხეობის სოფლებს.

სამუშაოების დასრულებისთანავე ქსელიდან გათიშულ სოფლებში ენერგომომარაგება აღდგება.

 

 სოფელ ჭერემს რამდენიმე საათით ენერგომომარაგება შეუწყდება


გურჯაანი. 17.04.2015.


სს,,კახეთის ენერგოდისტრიბუციის ქსელის ექსპლუატაციის სამსახური გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჭერემში, ელექტროგადამცემ ხაზზე  პროფილაქტიკური სამუშაოების ჩატარებას გეგმავს. ამასთან დაკავშირებით,   17 აპრილს  10:00 -დან  18:00 სთ-მდე  სოფ. ჭერემს ენერგომომარაგება შეუწყდება.
პროფილაქტიკური  სამუშაოების დასრულებისთანავე  ქსელიდან გათიშულ სოფელში ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.

 

თელავის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე  სოფელს   ენერგომომარაგება შეუწყდება

თელავი. 24.04.2015.

სს,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“  ქვესადგურ  ,,წინანდალში“   სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებას გეგმავს. აღნიშნულიდან გამომდინარე ქვესადგურში ჩართულ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლებს:  წინანდალს, აკურას, ბუშეტს, ვანთას, ქვ.ხოდაშენს და კონდოლს  24 აპრილს 13:00 -დან 15:00 სთ-მდე     ენერგომომარაგება შეუწყდება.
პროფილაქტიკური სამუშაოების დასრულებისთანავე ქსელიდან გათიშულ სოფლებში  ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება.

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელს ერთი საათით ელ.ენერგია შეეზღუდება

ლაგოდეხი. 29.04.2015.


სს ,,კახეთის ენერგოდისტრიბუციალაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 10 კვ-იან ელექტროგადამცემ  ხაზზე  და სატრანსფორმატორო პუნქტებში სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას გეგმავს.   აღნიშნულიდან გამომდინარე

 29  აპრილს  11:00 -დან  12:00 სთ-მდე   ენერგომომარაგება შეუწყდება სოფლებს:  ბაისუბანს  და  ახალუბანს.

13-დან 14 სთ-მდე - ვარდისუბანს, მშვიდობიანს, ბოლოკიანს, ნაინდროვალს, საქობოს და ჰერეთის კარს.
 სარემონტო  სამუშაოების დასრულებისთანავე ქსელიდან გათიშულ  სოფლებში ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.

 

თელავის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელს ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება


 თელავი.29.04.2015.


,,
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა  ქვ/ს ,,წინანდალში“  პროფილაქტიკურ  სამუშაოებს  განახორციელებს. ამასთან დაკავშირებით, 29 აპრილს  13:00 -დან 15:00 სთ-მდე     ენერგომომარაგება შეუწყდება სოფლებს: აკურას, ბუშეტს, ვანთას, ქვ.ხოდაშენს, წინანდალს და კონდოლს.
პროფილაქტიკური სამუშაოების დასრულებისთანავე  ქსელიდან გათიშულ სოფლებს  ელექტროენერგია უწყვეტ რეჟიმში მიეწოდება.