მთავარი კომპანიის შესახებ ინფორმაცია მომხმარებლისათვის ელექტროენერგიით მომარაგება საკონტაქტო ინფრომაცია

ბმულები

ცხელი ხაზი

სს “კახეთის ენერგოდისტრიბუცია”

საკონტაქტო ინფრომაცია

©KED all Rightes Reserved

კომპანიის სიახლე

©KED all Rightes Reserved

თელავის მუნიციპალიტეტის ორ სოფელს ერთი საათით ენერგომარაგება შეეზღუდება
 თელავი. 28.07.2015
"
საქართველოს სახელმწიფო ენერგოსისტემა"  10 კვ-იან ელექტროგადამცემ ხაზზე   სარემონტო სამუშაოებს გეგმავს, აღნიშნულიდან გამომდინარე, 28 ივლისს 13-დან 14:00 სთ-მდე ელექტროენერგია შეეზღუდება  სოფ. შალაურს და სოფ. კისისხევს.   სამუშაოების დასრულებისთანავე ქსელიდან გათიშულ სოფლებში ენერგომომარაგება აღდგება.

 

 

დ/წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებს   ენერგომარაგება დროებით შეეზღუდება
დ/წყარო 29.07.2015
"
საქართველოს სახელმწიფო ენერგოსისტემა"   ქ/ს ,,ქედში“   სარემონტო სამუშაოებს გეგმავს, აღნიშნულიდან გამომდინარე, 29 ივლისს 12-დან 15:00 სთ-მდე ელექტროენერგია შეეზღუდება   სოფლებს: ქვ. ქედს. ზ.ქედს, არხილოსკალოს და ელდარს.   სამუშაოების დასრულებისთანავე ქსელიდან გათიშულ სოფლებში ენერგომომარაგება აღდგება.

 

 

დ/წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებს   ენერგომარაგება დროებით შეეზღუდება
დ/წყარო 29.07.2015
"
საქართველოს სახელმწიფო ენერგოსისტემა"   ქ/ს ,,ქედში“   სარემონტო სამუშაოებს გეგმავს, აღნიშნულიდან გამომდინარე, 29 ივლისს 12-დან 15:00 სთ-მდე ელექტროენერგია შეეზღუდება   სოფლებს: ქვ. ქედს. ზ.ქედს, არხილოსკალოს და ელდარს.   სამუშაოების დასრულებისთანავე ქსელიდან გათიშულ სოფლებში ენერგომომარაგება აღდგება.

 

 

ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის სოფლებს   ენერგომარაგება დროებით შეეზღუდება ლაგოდეხი29.07.2015
"
საქართველოს სახელმწიფო ენერგოსისტემა" / ,,ვარდისუბანშიპროფილაქტიკურ სამუშაოებს განახორციელებს აღნიშნულიდან გამომდინარე 29 ივლისს 07-დან 09 სთ-მდე ელექტროენერგია შეეზღუდება სოფლებს: ცოდნისკარს, გრაფოვკას, ჩადუნიანს, ვარდისუბანს. კართუბანს, თამარიანს, ულიანოვკას, მშვიდობიანს, ბოლოკიანს, ნაინრდოვალს, საქობოს და ჰერეთისკარს.
სამუშაოების დასრულებისთანავე ქსელიდან გათიშულ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.

 

 

ქ. თელავში რამდენიმე ქუჩას  ენერგომარაგება დროებით შეეზღუდება
 ქ.თელავი 30.07.2015

"საქართველოს სახელმწიფო ენერგოსისტემა"  10 კვ-იან ელექტროგადამცემ ხაზზე   სარემონტო სამუშაოებს გეგმავს, აღნიშნულიდან გამომდინარე, 30 ივლისს 13-დან 14:00 სთ-მდე ენერგომომარაგება შეუწყდება ალაზნის გამზირს და კავკასიონის ქუჩას.ელექტროენერგია     სამუშაოების დასრულებისთანავე  აღნიშნული ქუჩების  ენერგომომარაგება აღდგება.