ბმულები

ცხელი ხაზი

სს “კახეთის ენერგოდისტრიბუცია”

მთავარი კომპანიის შესახებ ინფო მომხმარებლისათვის ელექტროენერგიით მომარაგება საკონტაქტო ინფრომაცია საკონტაქტო ინფრომაცია

©KED all Rightes Reserved

კომპანიის სიახლე

©KED all Rightes Reserved

ს ი ა ხ ლ ე

სს ,,კახეთის ენერგოდისტრიბუცია“ გაცნობებთ

ელექტროქსელში ჩართვის და სიმძლავრის გაზრდის პროცედურები გამარტივდა.

პირმა, ახალი მიერთების ან სიმძლავრის გაზრდის სურვილის შემთხვევაში, უნდა შეავსოს განაცხადის ტიპიური ფორმა და თან დაურთოს მიერთების საფასურის 50%–ის გადახდის ქვითარი.

თუ კომპანია, განაცხადის რეგისტრაციის თარიღიდან განსაზღვრულ ვადაში, ვერ უზრუნველყოფს ახალი მიერთების განაცხადის დაკმაყოფილებას, საფასური მცირდება 50%–ით და ზედმეტად გადახდილი თანხა დაუბუნდება განმცხადებელს.

 „ახალი მომხმარებლის ქსელზე მიერთების შესახებ“ განაცხადის ტიპიური ფორმის მიღება შესაძლებელია, სს „კახეთის ენერგოდისტრიბუციის“ აბონენტთა მომსახურების რაიონულ ცენტრებში ან ვებ.გვერდზე:  www.ked.ge

შენიშვნა: განაცხადის წარდგენისას, აბ.მომსახურების ცენტრის მიერ დამატებითი დოკუმენტაციის მოთხოვნის, განაცხადის დაურეგისტრირებლობის, ან სხვა მოთხოვნების შემთხვევაში, დაგვიკავშირდით მობ: 599431455.

22 და 23 ივნისს

 06:00 სთ–დან  12:00 სთ–მდე  გაითიშება

ელექტროგადამცემი ხაზი ,,რეპროდუქტორის“  

ნახევარი, რის გამოც  ელექტროენერგია

შეუწყდება   ქ. თელავის შემდეგ ქუჩებს: ბათუმის,

ქეთევან წამებულის, კირიონის, ჭავჭავაძის (ნაწილს),  

აღმაშენებლის (ნაწილს),  ჩოლოყაშვილის, ვარდოშვილის,

კვირიკე–დიდის (ნაწილს), დავით რექტორის ( ნაწილს),

საკოლმეურნეო ბაზარს და მის მიმდებარე ტერიტორიას, ლიბერთი

ბანკს, არქივს,  თელავის პოლიციის სამმართველოს.

 

გათიშვის მიზეზი: ს/ს,,კახეთის ენერგოდისტრიბუციის“

მიერ   10 კილოვოლტიანი ხაზის რეაბილიტაცია.

 1 აგვისტოს

 გაითიშება  ელექტროგადამცემი ხაზი ,,უჯარმა“,  რის  შედეგადაც

11:00 სთ–დან   17:00 სთ–მდე ლექტროენერგია შეუწყდება    საგარეჯოს რ–ნის სოფ. უჯარმას

გათიშვის მიზეზი: ,,ენერგო–პრო–ჯორჯიას“ მიერ 35  კვ– იანი  ზეთიანი ამომრთველის ,,სართიჭალა–2“–ის გეგმიური შეკეთება.

2 აგვისტოს

გაითიშება  10 კვ–იანი  ელექტროგადამცემი ხაზი ,,კარიერი“,   რის  შედეგადაც

 11:00 სთ–დან  12:00 სთ–მდე    ელექტროენერგია შეუწყდება    წინანდლის სამთავრობო რეზიდენციას

გათიშვის მიზეზი: ს/ს,,საქ–ს სახელმწიფო ენერგოსისტემის“ მიერ 10 კვ–იან უჯრედში  ზეთის შეცვლა.  

16 აგვისტოს

გაითიშება  35 კვიანი  ელექტროგადამცემი ხაზი ,,აფენი“,   რის  შედეგადაც

07:00 სთდან  10:00 სთმდე    ელექტროენერგია შეუწყდება    მთლიანად ლაგოდეხის რაიონს და ყვარლის რაიონის სოფელ მთისძირს.

გათიშვის მიზეზი: სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა” 35 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის გასუფთავება ნარგავებისაგან.

15 აგვისტოს

გაითიშება  10 კვიანი  ელექტროგადამცემი ხაზები ,,მატანი “, ,,.ალვანი”, ,,პანკისი”.    რის  შედეგადაც

11:00 სთდან  12:00 სთმდე    ელექტროენერგია შეუწყდება ახმეტის რაიონის სოფელ მატანს.

12:00 სთ-დან      13:00 სთ-მდე ახმეტის რაიონის სოფელებს: ზემო და ქვემო ალვანს, მაღრაანს, არგოხს, ფიჩხოვანს, ბაბანეულს, ალავერდს.

13:00 სთ-დან      14:00 სთ-მდე ახმეტის რაიონის პანკისის ხეობის სოფლებს

გათიშვის მიზეზი: სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა” 10 კვ-იანი გამანაწილებელი მოწყობილობის პროფილაქტიკური სამუშაოები.

16-17 აგვისტოს

გაითიშება  10 კვიანი  ელექტროგადამცემი ხაზი ,,გრემი“,   რის  შედეგადაც

08:00 სთდან  11:00 სთმდე    ელექტროენერგია შეუწყდება    ყვარლის რაიონს სოფლებს: გრემს და შაქრიანს.

გათიშვის მიზეზი: სს ,,კახეთის ენერგოდისტრიბუცია’’ 10კვ-იანი ხაზის გასუფთავება ნარგავებისაგან.

30 აგვისტოს

 

1. გაითიშება  ქვესადგური ,,ზ.ხოდაშენი“,  რის  შედეგადაც

12:00 სთ–დან   14:00 სთ–მდე ლექტროენერგია შეუწყდება    ახმეტის რ–ნის სოფლებს:  ზ.ხოდაშენს, აწყურს, ჩაბინაანს, ოჟიოს, კოღოთოს, და ღვინის ქარხანა ,,ბადაგონს“

 

გათიშვის მიზეზი:  სს,,საქართელოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“. 10 კვ–იან ფიდერში ზეთის შეცვლა და პროფილაქტიკური სამუშაოები.

 

2. გაითიშება  ქვესადგური ,,გამარჯვება“,  რის  შედეგადაც

11:00 სთ–დან   15:00 სთ–მდე ლექტროენერგია შეუწყდება  დ/წყაროს რ–ნის სოფლებს: არბოშიკს, ოზაანს,გამარჯვებას, მირზაანს, მაჩხაანს და თავწყაროს.

 

გათიშვის მიზეზი:  სს,,საქართელოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“.   ქ/ს ,,გამარჯვება“–ში ტრანსფორმატორის სასალტე გამთიშველის და 110 კვ–იანი ეგხ–ების ,,ბოდბე–1“ და ,,ბოდბე–2“–ის გამთიშველების  პროფილაქტიკური სამუშაოები.

 

3. გაითიშება   ქვესადგური ,,მუკუზანი“,  რის  შედეგადაც

07:00 სთ–დან   10:00 სთ–მდე ლექტროენერგია შეუწყდება  გურჯაანის რ–ნის სოფლებს: ახაშენს, ზეგაანს, ველისციხეს, მუკუზანს, ვაზისუბანს, შაშიანს, კალაურს, ვაჩნაძიანს და კახიფარს.

 

გათიშვის მიზეზი:  სს,,საქართელოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“. 110 კვ–იანი ეგხ ,,კალაურზე“ დაზიანებული იზოლატორების შეცვლა.

 

4. გაითიშება  ქვესადგური ,,გამარჯვება“,  რის  შედეგადაც

11:00 სთ–დან   14:00 სთ–მდე ლექტროენერგია შეუწყდება  თელავის რ–ნის სოფლებს: ვარდისუბანს, იყალთოს, რუისპირს, ყარაჯალას, თეთრწყლებს და  გულგულას.

 

გათიშვის მიზეზი:  სს,,საქართელოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“.  ძალოვანი ტრანსფორმატორის სარელეო დაცვების შემოწმება.

29 აგვისტოს

1. გაითიშება  ქვესადგური ,,ჯუგაანი“,  რის  შედეგადაც

12:00 სთ–დან   14:00 სთ–მდე ლექტროენერგია შეუწყდება    სიღნაღის რ–ნის სოფლებს: ჯუგაანს და ტიბაანს. ასევე ქ.წნორში მდებარე საწარმოებს: შპს,,დოლაბს“, მექანიკურ ქარხანას, ჟანგბადის ქარხანას,კერძო წისქვილებს, ზეთის სახდელებს, ქ.წნორის საავადმყოფოს ,,არქიმედე–გლობალ–ჯორჯიას“.

 

გათიშვის მიზეზი: ს/ს,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ 110 კვ–იანი ზეთიანი ამომრთველების დიაგნოსტიკური გაზომვები და ასანურის სახაზო გამთიშველის პროფი;ლაქტიკური სამუშაოები.