ბმულები

ცხელი ხაზი

სს “კახეთის ენერგოდისტრიბუცია”

საკონტაქტო ინფრომაცია

©KED all Rightes Reserved

კომპანიის სიახლე

©KED all Rightes Reserved

მთავარი კომპანიის შესახებ ინფორმაცია მომხმარებლისათვის ელექტროენერგიით მომარაგება საკონტაქტო ინფრომაცია

ქალაქ თელავში, რუსთაველის ქუჩას ენერგომომარაგება დროებით შეეზღუდება

 

თელავი. 22.05.2015.

 

ქ.თელავში, მიმდინარე გზის სარემონტო სამუშაოებთან დაკავშირებით 22 მაისს 08:00 -დან 12:00 სთ-მდე ენერგომომარაგება დროებით შეეზღუდება რუსთაველის ქუჩას ე.წ ,,ქვაფენილის" უბანს.