ბმულები

ცხელი ხაზი

სს “კახეთის ენერგოდისტრიბუცია”

საკონტაქტო ინფრომაცია

©KED all Rightes Reserved

კომპანიის სიახლე

©KED all Rightes Reserved

მთავარი კომპანიის შესახებ ინფორმაცია მომხმარებლისათვის ელექტროენერგიით მომარაგება საკონტაქტო ინფრომაცია

 

KED გაცნობებთ, რომ ამოქმედდა ტექსტური შეტყობინებით მომხმარებლის ინფორმირება მოხმარებული ელექტროენერგიის კვტ/სთ, თანხის, დავალიანებისა და მისი დაფარვის ბოლო თარიღის შესახებ. მომხმარებელს შეუძლია მოითხოვოს ნომერზე: 91030  ა)მიღებული შეტყობინების განმეორებითი გაგზავნა- „1“ სიმბოლოს გაგზავნით; ბ)ნომრის  შეცვლა- „2“ სიმბოლოს და ახალი ნომრის  გაგზავნით; გ) მიმდინარე დავალიანების შეტყობინება - „3“ სიმბოლოს გაგზავნით.

  ასევე შესაძლებელია ელექტრონულ მისამართზე: info@ked.ge -ზე;

 

ტექსტური შეტყობინების შინაარსის დაზუსტება ან განმარტება შესაძლებელია ცხელ ხაზზე დარეკვით (0350-27-54-00) ან წერილობითი ფორმით.